Osobný a ľudský prístup v príjemnom prostredí

Moderné priestory a príjemné prostredie pre  plnohodnotný život, komplexnú starostlivosť  pre vyššiu kvalitu živosta. 
 
V našom zariadení sa o našich klientov každý deň stará tím špecialistov pod dohľadom a s garanciou našich odborníkov.

Zistiť viac
24/7 Starostlivosť
Kvalifikovaný personál
Viac ako 20 ročné
 skúsenosti
Moderné priestory
Dostupná lokalita 
a návštevy
Kvalitné prístrojové vybavenie
Povolené návštevy 
Pravidelný program a služby

Galéria

Máte otázky? Zavolajte nám priamo.

Sme vám k dispozícií. Náš personál vám rád zodpovie otázky a poradí.

Kontakt

Otázky a odpovede

Je možný v prípade potreby nástup do zariadenia okamžite? (v krátkej dobe) 
Ak je v zariadení dostupná kapacita (voľné miesto), je možný nástup okamžite. (ako samoplatca). Pred prijatím je  potrebné vybaviť vyšetrenia na bezinfekčnosť, čo zvyčajne trvá 3 – 5 dní.
Aké potvrdenia a doklady prípadne osobné veci je potrebné priniesť pri nástupe?
  •  občiansky preukaz,
  • preukaz zdravotnej poisťovne,
  • rozhodnutie o dôchodku,
  • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • rozhodnutie súdu i uznesenie o určení opatrovníka – ak je žiadateľ zbavený svojprávnosti na právne úkony,
  • ZŤP preukaz,
  • lieky a liečivá, ktoré klient užíva, (zdravotné pomôcky, ktoré klient používa – barle, chodítko, invalidný vozík atď.,)
  • potvrdenie o bezinfekčnosti,
  • osobnú bielizeň,hygienické potreby,
  • veci osobného charakteru.
Aká je cena za pobyt v zariadení
Cenník za poskytovania služieb v našom zariadení vrátane detailného položkového rozpisu služieb  nájdete na podstránke Cenník služieb.
Kedy sú návštevné hodiny?
Návštevné hodiny nie sú určené, na návštevu je možné prísť kedykoľvek počas pracovných dní, víkendov aj sviatkov.
Je možnosť zobrať si klienta na víkend alebo na sviatky domov?
Áno, klienta je možné zobrať zo zariadenia domov. Neprítomnosť klienta  by nemala presiahnuť 30 dní.
Je zabezpečená 24-hodinová starostlivosť?
Áno, o našich klientov sa stará 24 hodín denne, s úctou a oddanosťou celý kolektív nášho zariadenia.
Je možné prijať aj klienta s trvalým pobytom v inom kraji / okrese?
Klientom zariadenia sa môže stať osoba aj z iného okresu alebo kraja, ako aj zo zahraničia.
Moderné prostredie v novom zriadenom Domove Lienka pre  plnohodnotný život s individuálnou opatrovateľskou, zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou.
Adresa zariadenia

DOMOV Lienka Levice
Vajanského ul. 2382/5, 
934 01 Levice.

Informácie / Kontakt

+ 421 ​908 507 174
info@domovlienka.sk